ПЛАН основних заходів Глибоцької районної організації профспілки працівників освіти на 2015 рік

Автор: autor  |  11 Бер 2015 | розділ: Інформація

         Додаток

                                                                                до постанови президії Глибоцького

                                                                     районного комітету профспілки

                                                                     працівників освіти і науки

                                                                     № П-2  від 4 лютого 2015 року

 

 

 

ПЛАН

основних заходів Глибоцької районної організації профспілки

працівників освіти  на 2015 рік

  

 

I. Розглянути на пленумах районного комітету профспілки:    

 

1.1.         Про виконання положень колективної Угоди та Договорів

                                                                                           ІІ квартал 2015 року

                                                                           Президія райкому Профспілки

1.2.         Про підсумки роботи VIII з’їзду профспілки працівників освіти і науки України та завдання профспілкових організацій Глибоцького району щодо виконання його рішень    

                                                                                         ІV квартал 2015 року

                                                                                       Президія райкому Профспілки

 

 

 

II.Розглянути на засіданнях президії райкому профспілки:

2.1.    Про статистичну звітність за 2014 рік.  

                                                                                    Лазурко С.І.

2.2.         Про виконання профспілкового бюджету Глибоцької районної організації профспілки працівників освіти і науки за 2014 рік та профспілковий бюджет на 2015 рік.                                                         

                                                                                         Лазурко С.І., Гушул Н.К.

2.3.         Про графік відпустки голови Глибоцького районного комітету профспілки на 2015 рік.

                                                                                                 Лазурко С.І.

2.4.         Про номенклатуру справ Глибоцького районного комітету профспілки працівників освіти.

                                                                           Лазурко С.І.

2.5.         Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського громадського огляд-конкурсу стану умов і охорони праці в навчальних закладах.

                                                                                Лазурко С.І.

2.6.         Про участь в обласному конкурсі на кращого громадського інспектора з охорони праці.

                                                                              Лазурко С.І.

2.7.         Про затвердження плану роботи Глибоцького районного комітету профспілки працівників освіти і науки на 2015 рік.

                                                                              Лазурко С.І.

 

                                                                                       Лютий  2015 року

 

2.8.          Про роботу щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю в Карапчівському ліцеї та Грушівському НВК.                                                                                                                                                                                                                

                                                

                                  Лазурко С.І., Товарницький Є.В.,Божеску Д.В.,

                                                        Попович А.Л., Оленюк В.О.                                                                                                                                                     

2.9.  Про святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня.                                                                          

                                                                                          Лазурко С.І.

                                                                                    Березень , 2015 р. 

   

2.10.    Про роботу первинної профспілкової організації Кам’янського ДНЗ щодо забезпечення виконання положень Галузевої угоди, Колективного договору  в частині нормування, оплати праці працівників закладу.

                                                                                           Лазурко С.І., Глибочану Є.Г.

2.11. Про виділення коштів на святкування Дня Перемоги, Дня Матері, свята     Ювіляр – 2015, Дня захисту дітей та на проведення спортивних та туристичних заходів для освітян та їх дітей.          

                                                                                         Лазурко С.І.

                                                                                   Квітень,  2015 р. 

 

2.12. Про співпрацю комітетів профспілки Молодійської ЗОШ та Михайлівського НВК з адміністраціями   навчальних закладів по формуванню єдиних підходів та критеріїв до спільної професійної оцінки якості результатів педагогічної праці, дотримання принципів соціальної справедливості під час атестації педагогічних працівників, визначенні морального та матеріального стимулювання членів профспілки.

                                                                  Лазурко С.І., Сарафінчан Ф.В,           Іфтодій О.Л., Каменюк В.К., Калинюк О.В.

                                                                                члени президії райкому профспілки

                                                                                                 Травень, 2015 року   

 

2.13.    Про співпрацю профкому Глибоцької ЗОШ з адміністрацією школи по створенню безпечних умов праці та навчання, побуту та дозвілля.                                                                                                             

                                                                         Лазурко С.І., Білоус І.В., Блисенко Ю.В.

                                                  

2.14. Про роботу Глибоцького  районного комітету  Профспілки працівників   освіти і науки з питань забезпечення підготовки та якісного проведення оздоровлення і відпочинку дітей працівників освіти в літній період 2015 року.        

                                                                                              Лазурко С.І.

                                                                                            Червень 2015 р.

 

2.15.    Про    підготовку закладів освіти до нового 2015/2016 навчального року.

                                                                                                    Лазурко С.І.

                                                                                               Вересень, 2015 р.

 

2.16.    Про практику роботи адміністрації та профспілкового комітету Луковецького ДНЗ по створенню належних умов праці, забезпеченню соціально-економічного захисту, зміцненню внутріспілкової та виробничої дисципліни.

                                                                  Лазурко С.І., Патраш С.Л., Андрусяк С.М.

                                                                                           Листопад, 2015 р. 

 

 

ІІІ. Заходи щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти.

 

3.1.Вирішення проблемних питань, попередження можливих порушень на місцях чинного законодавства стосовно нормування, оплати праці, житлово-побутового забезпечення працівників, студентів, інших осіб, які навчаються, а також з питань бюджету, фінансування, захисту соціально-економічних, трудових прав, соціально-культурних, духовних потреб та інтересів, створення безпечних умов праці членів профспілки в сучасних умовах (реформування) та вжиття заходів  для усунення виявлених порушень.

                                                                             Лазурко С.І.

                                                                            Протягом року    

3.2. Здійснювати моніторинг діяльності організаційних ланок профспілки з питань:

-     стану дотримання на місцях законодавства про оплату праці працівників освіти;

- реалізації права педагогічних працівників на періодичне підвищення кваліфікації;

-  збереження діючих соціальних пільг і гарантій працівників освіти, осіб, які навчаються;

-  моральних та матеріальних стимулів для забезпечення мотиваційних процесів залучення до членства в Профспілці

-  стану виплати та витрат на допомогу з  тимчасової непрацездатності, забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

                                                                               Протягом року    

                                                                             Президія райкому профспілки року

                                                                                                                                       

3.3.  Співпрацювати з районним управлінням освіти, керівниками навчальних закладів для попередження масових порушень чинного законодавства в частині питань умов праці, нормування оплати праці, житлово-побутового забезпечення працівників.

                                                                          Протягом року

                                                                          Президія райкому профспілки

 3.4. Надавати консультативну, методичну, практичну допомогу організаційним  ланкам профспілки, членам профспілки (на особистому прийомі, за телефоном, під час навчання профспілкових працівників та активу, на сторінках періодичних видань, тощо).

                                                                                         Протягом року

                                                                                             Лазурко С.І.

3.5. Взяти участь в організації літнього відпочинку освітян та їх дітей.

                                                                            Червень-серпень, 2015 р.

                                                                             президія

3.6. Взяти участь в обласному конкурсі на кращий колективний договір закладу   освіти.

                                                                      Президія райкому профспілки,

                                                                       2015 рік

 3.7. Спрямовувати роботу організаційних ланок профспілки на дотримання відповідності змісту регіональних угод та колективних договорів навчальних закладів нормам Галузевої Угоди, зокрема в частині нормування оплати праці.

                                                                                                Протягом року

                                                                                                   Лазурко С.І.

3.8. Забезпечувати надання безкоштовної правової допомоги членам профспілки та керівним виборним профспілковим органам.

                                                                               Протягом року

                                                                             Лазурко С.І., Безручак В.В.

3.9. Забезпечувати представництво в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, інших державних органах прав та інтересів членів профспілки.

                                                                                    Протягом року

                                                                             Лазурко С.І., Безручак В.В.

3.10. Забезпечення моніторингу за здійсненням контролю за своєчасною виплатою заробітної плати, в тому числі за період відпусток, узагальнення відповідних даних, вжиття інших заходів, спрямованих на своєчасну і в повному обсязі її виплату.

                                                                                  Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І., голови ПК

3.11. Організаційне забезпечення здійснення громадського контролю за станом охорони праці в закладах та установах освіти, надання пільг працюючим в шкідливих умовах, передбачених угодами, колективними договорами, вивчення стану його ефективності.

                                             Протягом року,                                                                                            Лазурко С.І.

3.12. Співпраця з органами влади з метою забезпечення педагогічних працівників доступним житлом, запровадження в районі системи пільг та гарантій працівникам освіти щодо надання житла ( іпотечне кредитування, пільгові кредити, безповоротні субсидії на будівництво та придбання житла ).

                                                                                     Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І., голови ПК

 

3.13. Вирішення проблемних питань, попередження можливих порушень на місцях чинного законодавства стосовно нормування оплати праці, житлово-побутового забезпечення працівників та осіб, що навчаються, обмін відповідною інформацією, вжиття заходів для усунення виявлених порушень.

                                                                                  Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І., голови ПК

3.14.   Брати участь у роботі круглих столів, обласних семінарів, робочих груп,  нарад, фахових дискусій, засіданнях президії обкому

                                                                                  Протягом року

                                                                             Лазурко С.І., Гушул Н.К.

3.15. Продовження співпраці з профспілковим працівниками бюджетних галузей щодо вирішення спільних питань соціально-економічного захисту працівників.

                                                                                         Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І., голови ПК

3.16. Оперативне забезпечення організаційних ланок профспілки інформацією стосовно прийнятих нормативно-правових актів, що регулюють трудові, соціально-економічні, житлово-побутові питання в галузі освіти.

                                                                              Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І., голови ПК

3.17. Підготовка звітів щодо здійснення громадського контролю виборними профспілковими органами за додержанням законодавства про працю в установах та закладах освіти ( форма ПР ), захисту профспілкових прав в організаційних ланках профспілки працівників освіти.

                                                                                              Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І., голови ПК

 

ІV. Організаційна робота, основні заходи з  питань

 інформаційного забезпечення

 

4.1. Забезпечити збір, узагальнення інформацій та даних від організаційних ланок профспілки, своєчасне їх подання до обкому Профспілки працівників освіти і науки:

- зведеного статистичного звіту;

- зведеного фінансового звіту;

- звіту про укладання та виконання колективних договорів.

                                                                                    Протягом року

                                                                              Лазурко С.І., голови ПК, Гушул Н.К.

    4.2. Надавати методичну і практичну допомогу організаційним ланкам профспілки з питань інформаційної роботи, роботи з друкованими виданнями та електронними засобами зв’язку.

                                                                          Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І., голови ПК

4.3. Провести роботу щодо:

- Використання сучасних технічних засобів для підвищення ефективності обліку профспілкового членства, внутрішньої профспілкової статистики, навчання профспілкового активу;

- Здійснення цілеспрямованої кадрової політики шляхом формування резерву, гармонійного поєднання у роботі виборних органів досвідчених і молодих фахівців;

- забезпечення цілісної системи інформування виборних органів всіх рівнів, членів профспілки шляхом широкого використання електронних та друкованих засобів масової інформації, радіо, телебачення, комп’ютерних технологій;

- формування єдиного електронного простору Глибоцького райкому профспілки працівників освіти і науки;

                                                                                   Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І., голови ПК

4.4.  Протягом року організувати привітання членів профспілки через газети,  радіо, телебачення з професійними, державними та релігійними святами. Висилати    листівки з вітанням до свят.

                                                           Гладкова В.А, Глибочану Є.Г., Гушул  Н.К.

 

        4.5. Надавати методичну допомогу організаційним ланкам профспілки в практичному застосуванні Статуту профспілки.

                                                                                            Протягом року

                                                                         Лазурко С.І., Безручак В.В.

 

    4.6. Забезпечити контроль за підпискою на періодичну пресу, звернувши особливу увагу на профспілкові видання.

                                                                     ІІ, ІV квартали 2015 року

                                                                         Лазурко С.І.

   

    4.7. Продовжувати роботу по створенню корпоративної мережі, кабінетів профспілкової  роботи, налагодити скайп-зв’язок з обкомом профспілки та організаційними ланками райкому.                                                                                                                                                                      

                                                                                  Протягом року

                                                                                  Лазурко С.І., голови ПК

     4.8. Надавати допомогу організаційним ланкам профспілки у налагодженні роботи комісій соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в частині активної участі та принципових дій в організації оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей, раціонального використання коштів соціального страхування.

                                                                               Протягом року

                                                                               Президія райкому профспілки

4.9. Забезпечити систематизацію поточної та зберігання архівної документації.

                                                            

                                                                                        Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І.

4.10. Надавати практичну допомогу організаційним ланкам профспілки щодо ведення ділової документації профспілкової діяльності.

                                                                                  Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І.

4.11. Спільно з керівниками організаційних ланок, профспілковим активом забезпечити соціальну справедливість при вирішенні питань виплати винагород, премій, проведення атестацій та інше.

                                                                                   Протягом року

                                                                                 Лазурко С.І., голови ПК

 

V. Основні заходи з питань охорони праці, охорони здоровя,

             оздоровлення, культури, спорту.

 

5.1. Надавати консультативну, методичну, практичну допомогу організаційним ланкам профспілки з питань пенсійного забезпечення, загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, проходження обов’язкових медичних оглядів, тощо.

                                                                         Протягом року    

                                                                          Лазурко С.І

5.2. Підготувати матеріали та інформацію в обком профспілки працівників освіти і науки щодо реалізації заходів з нагоди Дня охорони праці (28 квітня )

                                                                                    Квітень 2015 року

                                                                                  Лазурко С.І.

5.3. Забезпечувати громадський контроль за проходженням обов’язкових медичних оглядів, дотримання вимог статті 169 Кодексу Законів про працю України та статті 17 Закону України «Про охорону праці», щодо організації та проведення роботодавцями безкоштовних медичних оглядів.                                                                           ІV квартал 2015 року

                                                                                               Лазурко С.І.

 

5.4.    Брати активну участь в організації, проведенні конкурсу “Вчитель року” та вшануванні учасників.    Виділяти для цього заходу кошти.

                                                                                        Січень-лютий,   президія РК

 

   5.5. Надавати допомогу організаційним ланкам профспілки у налагодженні роботи комісій соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в частині активної участі та принципових дій в організації оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей, раціонального використання коштів соціального страхування.

                                                                         Протягом року

                                                                          Президія райкому профспілки

 

5.6. Закупити  грамоти,   конверти,  листівки  (канцтовари   по   потребі)  для   привітання членів профспілки. 

                                                                                                              Гушул Н.К.

                                                                                                          Президія РК

 5.7. Виділяти кошти для первинних організацій згідно кошторису для виконання планів роботи. Проводити в первинних організаціях заходи по вшануванню кращих педагогів, вітати ювілярів та брати участь у районних святах.

                                                                    Постійно ,       Президія

5.8.   Виділяти кошти для проведення традиційного свята “Ювіляр-2015″.

                                                                             Травень-червень,

                                                                             Президія райкому

5.9.    Підготувати та провести культурно-масові та спортивні заходи (Виділяти для цього           кошти):

- до Дня Перемоги

- до Дня Вчителя

- до свята Матері

- до Дня Незалежності

- Зустрічі Нового року та ін.

                                                    

5.10. Організувати туристичний похід для працівників освіти ” Говерляна -   2015″

                                                             Липень-серпень, президія РК

5.11.  Організувати поїздки – екскурсії освітян у  м. Ужгород  та Львів.

                                                              Червень – листопад, 2015 р. Лазурко С.І.

5.12. Надавати допомогу профкомам у проведенні фізкультурно-масової та спортивної  роботи, пропаганди здорового способу життя в організаційних ланках.

                                                           Протягом року             Лазурко С.І.

5.13. Забезпечувати роботу кореспондентських пунктів та їх активу по висвітленню   роботи організаційних ланок районної організації профспілки.

                                                                          Протягом року            Лазурко С.І.

5.14. Брати участь :

       – в роботі крайових зборів керівників навчальних закладів;

                                                                                 Січень, серпень 2015 року

       – в роботі районної атестаційної комісії;

                                                                                      Березень 2015 року

       – в організації та проведенні І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу  « Учитель року  »;

                                                                                     Грудень 2014 – лютий 2015 р.                   

       – в обласному конкурсі-огляді на кращий заклад щодо дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності

         – в урочистостях з нагоди відзначення Дня науки;

                                                                                      Травень 2015 року

        – в зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни з нагоди 70 річниці Перемоги;

                                                                                       Травень 2015 року

        – в підготовці та проведенні районної,  участі в обласній серпневій конференції педагогічних працівників;

                                                                                      Серпень 2015 року

        – в урочистостях з нагоди Дня працівників освіти;

                                                                                       Жовтень 2015 року

        – в обласних семінарах, зустрічах;

                                                                                       Протягом року

        – у заходах районної, обласної державних адміністрацій, районної та обласної рад, обласної ради профспілок, організаційних ланок районної організації Профспілки;

                                                                                         Протягом року

        – у колегіях управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації ( згідно планів роботи ).

                                                                                          Протягом року,

VI. Навчання профспілкових кадрів і активу

 

6.1. З метою посилення соціально-економічного захисту, підвищення  мотиваційних параметрів перебування в профспілці, забезпечення культурно-масової, спортивної, оздоровчої роботи провести Дні райкому профспілки в:

-  Просіцькій ЗОШ І-ІІ ступенів – лютий;

-         Луковицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – березень;

-         Молодійська ЗОШ І_ІІІ ступенів  – квітень;

-         Купському НВК                             -  травень;

-         Йорданештській ЗОШ І-ІІ ступенів –  вересень;

-         Стерченському ДНЗ                        -    жовтень;

-         Тереблеченському ДНЗ       -   листопад.

 

6.2. Прийняти участь у:

-  семінарі бухгалтерів, скарбників районних, міських комітетів профспілки працівників освіти.

                                                                         Липень, Лазурко С.І., Гушул Н.К.

- обласних семінарах-практикумах для голів районних та міських комітетів профспілки працівників освіти:

                                                                       Лазурко С.І.

Акція « Турбота »

1.  Відвідувати хворих, інвалідів, надавати посильну  грошову благодійну  допомогу.  Забезпечувати  їх  овочами, фруктами та продуктами харчування.

                                                                  Постійно, голови ПК

2. Брати участь у районних акціях милосердя « День людей похилого віку »,                             « Допоможемо  сиротам », « День інваліда », «Врятуємо життя колезі», «Подаруй дитині життя», « Допоможи українській армії » та ін.

                                                                                       Протягом року

3.  Виписати газету  «Новий день»  для одиноких і хворих на 2015 рік та наступний.

                                                                                             Травень , грудень 2015

 

Залиште коментар:

Статистика