ПЛАН основних заходів Глибоцької районної організації профспілки працівників освіти на 2013 рік

Автор: autor  |  05 Лют 2013 | розділ: Без категорії

ПЛАН

основних заходів Глибоцької районної організації профспілки

працівників освіти  на 2013 рік

I. Розглянути на пленумах районного комітету профспілки:

1.1. Про стан виконання Угоди між Управлінням освіти Глибоцької РДА та Глибоцькою районною організацією профспілки працівників освіти і науки на 2011-2015 роки.

                                                                                                  І квартал 2013 року

                                                                                Президія райкому Профспілки

 

1.2. Про бюджет Глибоцької районної організації профспілки на 2013 рік.

                                                                                           І квартал 2013 року

                                                                           Президія райкому Профспілки

 

 

1.3. Про стан і завдання реалізації Закону України « Про охорону праці » та здійснення контролю за створенням належних умов праці і навчання в закладах освіти району.

                                                                                           ІV квартал 2013 року

                                                                           Президія райкому Профспілки

II.Розглянути на засіданнях президії райкому профспілки:

 

2.1.          Про статистичну звітність за 2012 рік.                                                                              Лазурко С.І.

 

2.2.          Про виконання профспілкового бюджету Глибоцької районної організації профспілки працівників освіти і науки за 2012 рік та профспілковий бюджет на 2013 рік.                                                         

                                                                                         Лазурко С.І., Гушул Н.К.

2.3.          Про графік відпусток працівників апарату Глибоцького районного комітету профспілки на 2013 рік.

                                                                                                 Лазурко С.І.

2.4.          Про кадрову ситуацію в Глибоцькому районі.                                                                                                                                                                                                              Лазурко С.І.

                                                                                       Січень 2013 року

 

2.5. Про спільну роботу  адміністрації Глибоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів та    профспілкового комітету  у забезпеченні виконання Закону України              « Про охорону праці » .

                                                                       Лазурко С.І., Блисенко Ю.Д., Грижюк Н.М.

                                                                                                                                                                   

2.6. Про святкування Міжнародного жіночого дня 8 Березня та вшанування     учасників  конкурсу « Учитель року – 2013 р. ».

                                                                                          Лазурко С.І.

                                                                                    Лютий, , 2013 р.     

2.7. Про допомогу в плануванні роботи в первинних організаціях,  де новообрані голови  ПК: Просіцька ЗОШ, Тереблеченська ЗОШ №1, Карапчівський ліцей, БТДЮ. 

                                                                                          Лазурко С.І.

2.8.  Про роботу щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю в Старововчинецькому ліцеї та Димківському НВК                                                                                                Лазурко С.І.

 

2.9. Про виділення коштів на святкування Дня Перемоги, Дня Матері, свята     Ювіляр -2013, Дня захисту дітей та на проведення спортивних та туристичних заходів для освітян та їх дітей.          

                                                                                         Лазурко С.І.

                                                                                   Квітень,  2013 р.

2.10. Про реалізацію прав та повноважень членів Профспілки, передбачених Законом України « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності », Статутом галузевої профспілки щодо захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів профспілкового комітету Корчівецької ЗОШ.

                                                                                       Лазурко С.І.,

                                                                                члени президії райкому профспілки

2.11. Про хід виконання постанови президії Глибоцького районного комітету профспілки працівників освіти і науки № П-18-1 від 19.09.2012 року « Про реалізацію прав та повноважень членів Профспілки передбачених Законом України « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності », Статутом галузевої Профспілки щодо захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів профспілкового комітету Глибоцького ліцею».

                                                                                 Лазурко С.І.,

                                                                                члени президії райкому профспілки

                                                                                                         Червень 2013 року   

2.12.     Про співпрацю профкому Сучевенської ЗОШ з адміністрацією школи по створенню безпечних умов праці та навчання, побуту та дозвілля.                                                                                                             

                                                                         Лазурко С.І., Борош В.К., Сучеван Ш.Г.

2.13. Про роботу Глибоцького  районного комітету  Профспілки працівників   освіти і науки з питань забезпечення підготовки та якісного проведення оздоровлення і відпочинку дітей працівників освіти в літній період 2013 року.  

                                                                                           Лазурко С.І.

                                                                                      Серпень 2013 р.

2.14.     Про    підготовку закладів освіти до нового 2013/2014 навчального року.

                                                                                               Кирчу О.Д., Лазурко С.І.                                                                      

2.15.     Про практику роботи адміністрації та профспілкового комітету Молодійського ДНЗ по створенню належних умов праці, забезпеченню соціально-економічного захисту, зміцненню внутріспілкової та виробничої дисципліни.

                                                                  Лазурко С.І., Онофрейчук О.Й., Ропчан О.Г.

                                                                                           Жовтень 2013 р.

2.16.  Про стан розгляду звернень листів та скарг членів профспілки

                                                                                  Лазурко С.І..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Грудень, 2013 р. 

ІІІ. Забезпечення контролю за ходом виконання рішень VІІ з’їзду працівників освіти і науки, постанови звітно-виборної конференції обласної, районної організацій профспілки працівників освіти і науки, пленумів та президій ЦК профспілки, обкому профспілки та інших нормативних документів:

 

3.1. Рішень VІІ з’їзду профспілки працівників освіти і науки.

         – вирішення питань забезпечення пріоритетного фінансування освіти в обсягах відповідно до норм статті 61 Закону України « Про освіту »;

- збереження та забезпечення реалізації державних гарантій педагогічним працівникам та працівникам інших категорій, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», виконанням норм Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

- забезпечення дотримання норм чинного законодавства стосовно створення необхідних умов роботи та навчання працівників та осіб, які навчаються, гідної оплати праці;

- активізації роботи щодо здійснення представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки через соціальний діалог;

- співпраці з органами управління освітою усіх рівнів, органами місцевого самоврядування щодо реалізації заходів для забезпечення зайнятості працівників в умовах реорганізації, оптимізації мережі освітніх закладів з метою недопущення необґрунтованого скорочення педагогічних та інших працівників;

- співпраці з органами влади з метою забезпечення педагогічних працівників доступним житлом, запровадження в районі системи пільг та гарантій працівникам освіти щодо надання житла (іпотечне кредитування, пільгові кредити, безповоротні субсидії на будівництво та придбання житла).                                           Протягом року

                                                   Президія райкому профспілки

 

3.2. Положень Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки та норм Угоди між управлінням освіти Глибоцької райдержадміністрації та районним комітетом профспілки працівників освіти і науки на 2011-2015 роки.

                                                                Протягом року

                                                                Президія райкому профспілки

 

3.3  Постанови президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки від 26 вересня 2012 року « Про роботу Чернівецької та Луганської організацій профспілки працівників освіти і науки щодо запровадження корпоративної мережі на базі електронних засобів зв’язку».

                                                      Протягом року

                                                      Президія райкому профспілки

 

3.4  Постанови пленуму Чернівецького обкому профспілки працівників освіти і науки від 21 грудня 2011 року « Про стан та завдання реалізації норм Закону України «Про охорону праці» та здійснення контролю за створенням належних умов праці в закладах освіти області».

                                                      Протягом року

                                                      Президія райкому профспілки

З.5.

ІV. Заходи щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти.

 

4.1. В основу діяльності по забезпеченню соціально-економічних, духовних прав та інтересів членів профспілки покласти реалізацію завдань VІІ з’їзду профспілки працівників освіти і науки, основних напрямків діяльності профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки, вимог чинного законодавства та організацію належного рівня колдоговірних процесів.

4.2. Здійснювати моніторинг діяльності організаційних ланок профспілки з питань:

-     стану дотримання на місцях законодавства про оплату праці працівників освіти;

- реалізації права педагогічних працівників на періодичне підвищення кваліфікації з наданням права вибору форм навчання, забезпечення встановленого законодавством порядку фінансування підвищення кваліфікації та перепідготовки за рахунок коштів бюджету;

-  збереження діючих соціальних пільг і гарантій працівників освіти, осіб, які навчаються;

-  моральних та матеріальних стимулів для забезпечення мотиваційних процесів залучення до членства в Профспілці

-  стану виплати та витрат на допомогу з  тимчасової непрацездатності, забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

- дотриманням органами виконавчої влади, місцевого самоврядування    законодавства про освіту та вживати заходів для попередження порушень законодавства;                                               

-         здійснювати моніторинг колдоговірного регулювання трудових відносин в установах і закладах освіти та впровадження комплексу заходів, спрямованих на підвищення ефективності  колективних договорів, конкретизації положень та удосконалення механізмів їх реалізацій.

                                                                              Протягом року    

                                                                             Президія райкому профспілки року                                                                                                               

4.3.  Співпрацювати з районним управлінням освіти, керівниками навчальних закладів для попередження масових порушень чинного законодавства в частині питань умов праці, нормування оплати праці, житлово-побутового забезпечення працівників.

                                                                          Протягом року

                                                                          Президія райкому профспілки

 4.4. Надавати консультативну, методичну, практичну допомогу організаційним  ланкам профспілки, членам профспілки (на особистому прийомі, за телефоном, під час навчання профспілкових працівників та активу, на сторінках періодичних видань, тощо).

                                                                                         Протягом року

                                                                                             Лазурко С.І.

4.5. Вивчити стан підготовки установ та закладів освіти до нового навчального року (спільно з адміністрацією).  

                                                                      Серпень, президія

4.6.   Взяти участь в організації літнього відпочинку освітян та їх дітей.

                                                                            Червень-серпень, 2013 р.

                                                                             президія

4.7. Підвищувати фаховий рівень працівників шляхом самоосвіти, участі в навчальних семінарах, роботі нарад, круглих столів, фахових дискусій, інших форм навчання, що проводяться районним комітетом профспілки працівників освіти і науки.

                                                                          Протягом року

                                                                          Президія райкому профспілки

4.8. Забезпечувати надання безкоштовної правової допомоги членам профспілки та керівним виборним профспілковим органам.

                                                                               Протягом року

                                                                             Лазурко С.І., Безручак В.В.

4.9.Забезпечувати представництво в судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, інших державних органах прав та інтересів членів профспілки.

                                                                                    Протягом року

                                                                             Лазурко С.І., Безручак В.В.

4.10. Вивчити стан забезпечення педагогічного навантаження працівників галузі.

                                                                                  Січень, вересень 2013 року

                                                                                 Лазурко С.І., голови ПК

4.11. Провести районний семінар голів первинних профспілкових організацій       «Форми роботи первинної профспілкової організації як інструмент мотиваційної діяльності» ( на прикладі роботи профспілкового комітету Димківського НВК ).

                                                                             Жовтень 2013 року

                                                                              Лазурко С.І., Гладкова В.А.

4.12.  Брати участь у обласних семінарах, нарадах, засіданнях президії обкому

                                                                                  Протягом року

                                                                             Лазурко С.І., Гушул Н.К.

V. Внутрішньоспілкова робота, методична, культурно-масова, спортивна, туристично-масова робота, заходи з питань інформаційного забезпечення охорони праці, охорони здоровя, культури, спорту. Фінансова діяльність.

5.1 . З метою посилення соціально-економічного захисту, підвищення  мотиваційних параметрів перебування в профспілці, забезпечення культурно-масової, спортивної, оздоровчої роботи провести Дні райкому профспілки в:

-         Становецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів – березень;

-         Корчівецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та ДНЗ  – квітень;

-         Купському НВК № 1                        – травень;

-         Сучевенській ЗОШ І-ІІІ ступенів –  вересень;

-         Чагорському ДНЗ                        -    жовтень;

-         Кам’янських ДНЗ №1 та №2       -   листопад.

5.2   Протягом року організувати привітання членів профспілки через газети,  радіо, телебачення з професійними, державними та релігійними святами. Висилати    листівки з вітанням до свят.

                                                           Гладкова В.А, Глибочану Є.Г., Гушул  Н.К.

    5.3. Забезпечити цілісну систему інформування виборних органів всіх організацій, членів профспілки шляхом широкого використання електронних та друкованих засобів масової інформації, радіо, телебачення, комп’ютерних технологій;

                                                                                      Протягом року

                                                                                           Лазурко С.І.

    5.4. Надавати методичну допомогу організаційним ланкам профспілки в практичному застосуванні Статуту профспілки.

                                                           Протягом року

                                                   Лазурко С.І., Безручак В.В.

    5.5. Забезпечити контроль за підпискою на періодичну пресу, звернувши особливу увагу на профспілкові видання.

                                                   ІІ, ІV квартали 2013 року

                                                    Лазурко С.І.

   

5.6. Забезпечити інформаційну підтримку (оновлення, коригування) бази даних обліку кадрів профспілки, мережі первинних профспілкових організацій.

                                                                       Протягом року

                                                                            Лазурко С.І.

 

    5.7. Забезпечити збір, узагальнення відповідних інформацій, статистичних та фінансових звітів, своєчасне їх подання до відповідних структур обкому профспілки працівників освіти і науки.

                                                                     Протягом року

                                                                      Лазурко С.І., Гушул Н.К.

    5.8.  Здійснювати оперативне інформування організаційних ланок профспілки щодо прийнятих нормативно-правових актів, що регулюють трудові, соціально-економічні, житлово-побутові питання в галузі освіти та надавати їм необхідну методичну та практичну допомогу.

                                                                                  Протягом року    

                                                                                      Лазурко С.І.

5.9. Продовжувати роботу по створенню корпоративної мережі, кабінетів профспілкової роботи, співпраці із засобами масової інформації, підтримки роботи WEB-сайту.

                                                                              Протягом року    

                                                                                  Лазурко С.І.

5.10. Надавати консультативну, методичну, практичну допомогу організаційним ланкам профспілки з питань пенсійного забезпечення, загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, проходження обов’язкових медичних оглядів, тощо.

                                                                         Протягом року    

                                                                          Лазурко С.І.

5.11. Проводити щоквартальний аналіз стану повноти сплати членських внесків та дотримання організаційними ланками статутних норм по відрахуванню членських внесків і забезпечення фінансово-бюджетної дисципліни.

                                                                               Лазурко С.І., Гушул Н.К.,

                                                                                Члени президій райкому

5.12. Підготувати матеріали та інформацію в обком профспілки працівників освіти і науки щодо реалізації заходів з нагоди Дня охорони праці (28 квітня )

                                                                                    Квітень 2013 року

                                                                                  Лазурко С.І.

5.13. Забезпечувати громадський контроль за проходженням обов’язкових медичних оглядів, дотримання вимог статті 169 Кодексу Законів про працю України та статті 17 Закону України «Про охорону праці», щодо організації та проведення роботодавцями безкоштовних медичних оглядів.                                                                           ІV квартал 2013 року

                                                                                               Лазурко С.І.

5.14.   Брати активну участь в організації, проведенні конкурсу “Вчитель року” та вшануванні учасників.    Виділяти для цього заходу кошти.

                                                                         Січень-лютий,   президія РК

   5.15. Надавати допомогу організаційним ланкам профспілки у налагодженні роботи комісій соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в частині активної участі та принципових дій в організації оздоровлення членів профспілки та членів їх сімей, раціонального використання коштів соціального страхування.

                                                                         Протягом року

                                                                          Президія райкому профспілки

5.16. Закупити  грамоти,   конверти,  листівки  (канцтовари   по   потребі)  для   привітання членів профспілки. 

                                                                                                              Гушул Н.К.

                                                                                                          Президія РК

 5.17. Виділяти кошти для первинних організацій згідно кошторису для виконання планів роботи. Проводити в первинних організаціях заходи по вшануванню кращих педагогів, вітати ювілярів та брати участь у районних святах.

                                                                    Постійно ,       Президія

 

5.18.  Виділяти кошти для проведення традиційного свята “Ювіляр-2013″.

                                                                             Травень-червень,

                                                                             Президія райкому

5.19.   Підготувати та провести вечори присвячені (Виділяти для цього           кошти):

- Дню Перемоги

- Дню Вчителя

- Святу матері

- Дню Незалежності

- Зустрічі Нового року та ін.                                                  

5.20. Організувати туристичний похід для працівників освіти ” Говерляна -   2013″

                                                             Липень-серпень, президія РК

5.21. Організувати районну спартакіаду працівників освіти ( по міні-футболу, волейболу, настільному тенісу, шашкам та шах матам, легка атлетика ).

                                                                           I півріччя 2013р.

                                                         Лазурко С.І., президія РК

5.22.   Організувати поїздки – екскурсії освітян у  м. Ужгород  та Львів.

                                                              Червень – листопад, 2013 р. Лазурко С.І.

5.23. Надавати допомогу профкомам у проведенні фізкультурно-масової та спортивної  роботи, пропаганди здорового способу життя в організаційних ланках.

                                                           Протягом року             Лазурко С.І.

5.24. Забезпечувати роботу кореспондентських пунктів та їх активу по висвітленню   роботи організаційних ланок районної організації профспілки.

                                                        Протягом року            Лазурко С.І.

 

5.25. Взяти участь в обласному туристичному зльоті працівників освіти.

                                                           Вересень-жовтень 2013 року

 

5.26. Брати участь :

       – у Всеукраїнському галузевому огляді роботи профспілки, трудових колективів на кращу організацію оздоровлення, відпочинку дітей та підлітків влітку 2013 року;

       – в роботі крайових зборів керівників навчальних закладів;

                                                                     Січень, серпень 2013 року

       – в роботі районної атестаційної комісії;

                                                                      Березень 2013 року

       – в організації урочистостей з нагоди Дня Соборності України;

                                                                           Січень 2013 року                                                             

       – в організації та проведенні І та ІІ турів Всеукраїнського конкурсу  « Учитель року  »;

                                                                            Грудень 2012 – лютий 2013 р.                   

       – в районному конкурсі-огляді на кращий заклад щодо дотримання вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;

       – у ХХV туристичному зльоті педагогічних працівників Чернівецької області;

         – в урочистостях з нагоди відзначення Дня науки;

                                                                 Травень 2013 року

        – в зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни з нагоди 68 річниці Перемоги;

                                                                  Травень 2013 року

        – в підготовці та проведенні районної,  участі в обласній серпневій конференції педагогічних працівників;

                                                                     Серпень 2013 року

        – в урочистостях з нагоди Дня працівників освіти;

                                                                      Жовтень 2013 року

        – в обласних семінарах, зустрічах;

                                                                        Протягом року

        – у заходах районної, обласної державних адміністрацій, районної та обласної рад, обласної ради профспілок, організаційних ланок районної організації Профспілки;

                                                                                   Протягом року

        – у колегіях управління освіти Глибоцької районної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації ( згідно планів роботи ).

                                                                                   Протягом року,

 

 

Акція « Турбота »

 

1.  Відвідувати хворих, інвалідів, надавати посильну  грошову благодійну  допомогу.  Забезпечувати  їх  овочами, фруктами та продуктами харчування.

                                                                  Постійно, голови ПК

2. Брати участь у районних акціях « День людей похилого віку »,                             « Допоможемо  сиротам », « День інваліда », «Врятуємо життя колезі», «Подаруй дитині життя».

                                                                                        Протягом року

 

3.  Виписати газету  «Новий день»  для одиноких і хворих на 2013 рік.

                                                                                                 Грудень 2012

 

4. Виписати 64 примірники  «Бібліотечки для голів ПК», виписати для

    багаточисельних  профорганізацій газету «Просвіта».

                                                           Грудень 2012 р.

 

 

Залиште коментар:

Статистика